torsdag 27. mai 2021

PLANER FOR RESTEN AV 2021

 Nå i slutten av mai innser styret at de 4 gjenstående øvelsene i vårsemesteret må gjennomføres med mindre grupper eller alternativt utendørs.

Sikkert er det at siste øvelse blir 22. juni, og at vi etter øvelsen har vår sommeravslutning i hagen til et kormedlem. Nærmere info kommer senere.

Stikkord for høstsemesteret:

24. august        Oppstartøvelse

4. september    Kl 12: Koret deltar på et arrangement i Ladeparken i regi av menighetsrådet                             Kl 15: Oppmøte ved Sponhuset for vår årlige sangvandring på Ladestien                                   På Ladekaia planlegger vi å reservert plass til oss for en enkel 30-årsfeiring.

24. oktober         Hyggekveld med Lade Senior i KA-senteret

14. november      Farsdagskonsert med gjester på Lade skole

 5. desember       Julekonsert i Lademoen kirke

15. desember       Synge på Torget (18.00) + julebord