Repertoar

VÅREN 2022

Repertoar presenteres på første øving den 18. januar.


HØSTEN 2021

Hold me, rock me; T/M: Brian Tate

Optimist; T/M: Jahn Teigen / Knut Meiner / Ove Borøchstein A: Håvard Sveås

Bilde tå’n Ivers; – T/M: Åge Aleksandersen, A: Marit Gjeset

Trønder; – T: Mads Bones, M: Kyrre Havdal

Har du glemt; - T/M: Rasmus Rohde / Ida Jenshus