Dirigenten

Astrid Rabben har vært vår dirigent siden høsten 2020. Hun er utdannet lektor i musikk fra NTNU og har ensembleledelse fra samme sted. Hun har lang erfaring som korsanger, blant annet fra Cantus og TKS. Ved siden av å dirigere KOReLade, dirigerer hun damekoret Courage og jobber som kulturskolelærer i Orkland.
  Astrid Rabben har vært vår dirigent siden høsten 2020. Hun er utdannet lektor i musikk fra NTNU og har ensembleledelse fra samme sted. Hun har lang erfaring som korsanger, blant annet fra Cantus og TKS. Ved siden av å dirigere KOReLade, dirigerer hun damekoret Courage og jobber som kulturskolelærer i Orkland.