lørdag 12. februar 2022

torsdag 9. desember 2021

torsdag 11. november 2021

FARSDAGSKONSERT SØNDAG 14. NOVEMBER

 


Hurra, det blir konsert på søndag. Nå også med støtte fra "Aktivitetsmidler for kor". 😎

mandag 27. september 2021

HYGGEKVELD SØNDAG 24. OKTOBER


Med samfunnet tilbake til tilnærmet normale forhold, ser vi i KOReLADE frem til å arrangere vår halvårlige hyggekveld / basar for innbyggerne på Lade.


 

torsdag 27. mai 2021

PLANER FOR RESTEN AV 2021

 Nå i slutten av mai innser styret at de 4 gjenstående øvelsene i vårsemesteret må gjennomføres med mindre grupper eller alternativt utendørs.

Sikkert er det at siste øvelse blir 22. juni, og at vi etter øvelsen har vår sommeravslutning i hagen til et kormedlem. Nærmere info kommer senere.

Stikkord for høstsemesteret:

24. august        Oppstartøvelse

4. september    Kl 12: Koret deltar på et arrangement i Ladeparken i regi av menighetsrådet                             Kl 15: Oppmøte ved Sponhuset for vår årlige sangvandring på Ladestien                                   På Ladekaia planlegger vi å reservert plass til oss for en enkel 30-årsfeiring.

24. oktober         Hyggekveld med Lade Senior i KA-senteret

14. november      Farsdagskonsert med gjester på Lade skole

 5. desember       Julekonsert i Lademoen kirke

15. desember       Synge på Torget (18.00) + julebord 

tirsdag 26. januar 2021

FORSIKTIG OPPSTART AV VÅRSEMESTERET 2021

 Nå i slutten av januar starter vi litt forsiktig med digitale gruppeøvinger. Videre utover i februar vil vi vurdere fysiske øvelse med grupper på maks 10 personer.

Nå pr 11. mai ser det ut til at vi fortsetter med fysiske øvelser fram til 22. juni. 

Avhengig av forholdene blir det så en sosial avslutning i slutten av juni.