torsdag 11. november 2021

FARSDAGSKONSERT SØNDAG 14. NOVEMBER

 


Hurra, det blir konsert på søndag. Nå også med støtte fra "Aktivitetsmidler for kor". 😎

mandag 27. september 2021

HYGGEKVELD SØNDAG 24. OKTOBER


Med samfunnet tilbake til tilnærmet normale forhold, ser vi i KOReLADE frem til å arrangere vår halvårlige hyggekveld / basar for innbyggerne på Lade.


 

torsdag 27. mai 2021

PLANER FOR RESTEN AV 2021

 Nå i slutten av mai innser styret at de 4 gjenstående øvelsene i vårsemesteret må gjennomføres med mindre grupper eller alternativt utendørs.

Sikkert er det at siste øvelse blir 22. juni, og at vi etter øvelsen har vår sommeravslutning i hagen til et kormedlem. Nærmere info kommer senere.

Stikkord for høstsemesteret:

24. august        Oppstartøvelse

4. september    Kl 12: Koret deltar på et arrangement i Ladeparken i regi av menighetsrådet                             Kl 15: Oppmøte ved Sponhuset for vår årlige sangvandring på Ladestien                                   På Ladekaia planlegger vi å reservert plass til oss for en enkel 30-årsfeiring.

24. oktober         Hyggekveld med Lade Senior i KA-senteret

14. november      Farsdagskonsert med gjester på Lade skole

 5. desember       Julekonsert i Lademoen kirke

15. desember       Synge på Torget (18.00) + julebord 

tirsdag 26. januar 2021

FORSIKTIG OPPSTART AV VÅRSEMESTERET 2021

 Nå i slutten av januar starter vi litt forsiktig med digitale gruppeøvinger. Videre utover i februar vil vi vurdere fysiske øvelse med grupper på maks 10 personer.

Nå pr 11. mai ser det ut til at vi fortsetter med fysiske øvelser fram til 22. juni. 

Avhengig av forholdene blir det så en sosial avslutning i slutten av juni.

fredag 25. september 2020

FARSDAGSKONSERT SØNDAG 8. NOVEMBER??


 Vi jobber for at denne konserten  skal gjennomføres, etter samme mal som sist år. Medvirkende aktørere er ennå ikke avklart. Mere info kommer snart.

STYRET BESTEMTE 20/10 AT KONSERTEN MÅ AVLYSES

onsdag 16. september 2020

INFO TIL MEDLEMMENE

 Styret ønsker med dette å informere om endringer i korets aktiviteter i høst og fremover:

Midlertidig flytting av korøvelsene til Autronicahallen

Vi har kommet til at KA-senteret er for lite til å sikre god praktisering av gjeldende regler for smittevern. På øvelsen 8/9 – som måtte flyttes til Autronicahallen- erfarte vi at størrelsen på dette lokalet gir rom for å overholde smittevernregelen om avstand. Styret har derfor inngått en midlertidig avtale om å leie lokalet fram til jul og avholde korøvelsene der, med virkning fra neste øvelse 22. september.

Så får vi håpe at retningslinjene for smittevern fra oppstart av vårsemesteret 2021 tilsier at vi igjen kan flytte tilbake til KA-senteret.

Avlyste arrangementer

både Lade Senior søndag 18. oktober og Julekonserten i Lademoen kirke er avlyst på grunn av Korona-situasjonen.

Vår Frues Kirke

Det kan bli aktuelt med en opptreden der i løpet av høsten.

Fardagskonsert søndag 8. november

Dette arrangementet håper styret å kunne gjennomføre, og vi fortsetter planleggingen i tråd med reglene om smittevern.

Julesang på Torvet og julebord

Foreløpig ingen varsel om avlysning.

Neste år er det 30-årsjubileum for KOReLADE

I september 2021 er det 30 år siden koret vårt ble stiftet – og det må feires med mye og god sang, fest og moro!

Å gjennomføre dette i god stil er en stor utfordring for koret vårt – og vi vet alle at det bare er tida og veien – så er vi der!

Vi har altså mye å gjøre og se fram til, både oss i styret og koret😊

For styret

Odd Moldestad

sekretær