mandag 27. september 2021

HYGGEKVELD SØNDAG 24. OKTOBER


Med samfunnet tilbake til tilnærmet normale forhold, ser vi i KOReLADE frem til å arrangere vår halvårlige hyggekveld / basar for innbyggerne på Lade.