fredag 25. september 2020

FARSDAGSKONSERT SØNDAG 8. NOVEMBER??


 Vi jobber for at denne konserten  skal gjennomføres, etter samme mal som sist år. Medvirkende aktørere er ennå ikke avklart. Mere info kommer snart.

STYRET BESTEMTE 20/10 AT KONSERTEN MÅ AVLYSES