onsdag 16. september 2020

INFO TIL MEDLEMMENE

 Styret ønsker med dette å informere om endringer i korets aktiviteter i høst og fremover:

Midlertidig flytting av korøvelsene til Autronicahallen

Vi har kommet til at KA-senteret er for lite til å sikre god praktisering av gjeldende regler for smittevern. På øvelsen 8/9 – som måtte flyttes til Autronicahallen- erfarte vi at størrelsen på dette lokalet gir rom for å overholde smittevernregelen om avstand. Styret har derfor inngått en midlertidig avtale om å leie lokalet fram til jul og avholde korøvelsene der, med virkning fra neste øvelse 22. september.

Så får vi håpe at retningslinjene for smittevern fra oppstart av vårsemesteret 2021 tilsier at vi igjen kan flytte tilbake til KA-senteret.

Avlyste arrangementer

både Lade Senior søndag 18. oktober og Julekonserten i Lademoen kirke er avlyst på grunn av Korona-situasjonen.

Vår Frues Kirke

Det kan bli aktuelt med en opptreden der i løpet av høsten.

Fardagskonsert søndag 8. november

Dette arrangementet håper styret å kunne gjennomføre, og vi fortsetter planleggingen i tråd med reglene om smittevern.

Julesang på Torvet og julebord

Foreløpig ingen varsel om avlysning.

Neste år er det 30-årsjubileum for KOReLADE

I september 2021 er det 30 år siden koret vårt ble stiftet – og det må feires med mye og god sang, fest og moro!

Å gjennomføre dette i god stil er en stor utfordring for koret vårt – og vi vet alle at det bare er tida og veien – så er vi der!

Vi har altså mye å gjøre og se fram til, både oss i styret og koret😊

For styret

Odd Moldestad

sekretær