mandag 1. april 2019

KOR-PROMO LØRDAG 6. APRIL

KOReLADE starter på Ladesletta Helse og Velferdssenter der vi skal synge kl 12.00.

Deretter drar vi til KA-senteret der vi skal synge på Menighetsrådets basar kl. 13.00.

Turen videre går via Jossa og E.C. Dahls Pub og Kjøkken?