tirsdag 26. januar 2021

FORSIKTIG OPPSTART AV VÅRSEMESTERET 2021

 Nå i slutten av januar starter vi litt forsiktig med digitale gruppeøvinger. Videre utover i februar vil vi vurdere fysiske øvelse med grupper på maks 10 personer.

Nå pr 11. mai ser det ut til at vi fortsetter med fysiske øvelser fram til 22. juni. 

Avhengig av forholdene blir det så en sosial avslutning i slutten av juni.