tirsdag 26. januar 2021

FORSIKTIG OPPSTART AV VÅRSEMESTERET 2021

 Nå i slutten av januar starter vi litt forsiktig med digitale gruppeøvinger. Videre utover i februar vil vi vurdere fysiske øvelse med grupper på maks 10 personer.